Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Idag, samma dag som resolution 1325 firar sin fjortonde födelsedag, tar vi tillfället i akt att offentliggöra ett gemensamt uttalande från 16 av våra partnerorganisationer i Mellanöster och Nordafr

Idag, samma dag som resolution 1325 firar sin fjortonde födelsedag, tar vi tillfället i akt att offentliggöra ett gemensamt uttalande från 16 av våra partnerorganisationer i Mellanöster och Nordafrika. Det gemensamma uttlandet uppmanar till omedelbara åtgärder för att stoppa våldet i regionen, och till systematiska åtgärder för att stötta inklusivt fredsbyggande, demokrati och kvinnors rättigheter i Mellanöstern och Nordafrika.

Det gemensamma uttalandet skrevs under av civilsamhällesorganisationer och aktivister från Irak, Syrien, Libanon, Palestina, Jemen, Egypten och Libyen när de möttes i Istanbul 15-17 oktober för att diskutera kvinnors roll i konfliktförebyggande och -lösning samt lika deltagande i arbetet för fred och säkerhet.

Uttalandet uppmanar till:

  • Skydd för kvinnor från alla former av våld; inklusive sexuella trakasserier, kidnappning och slaveri.
  • Humanitär hjälp som innehåller rehabilitering, härbärgering och återuppbyggnad, som ska genomföras med ett genusperspektiv.
  • Ett slut på all straffrihet för våld mot kvinnor, särskilt för att föra sexualförbrytare inför rätta.
  • Mainstraming av ett perspektiv för jämlikhet mellan könen i FN:s strukturer samt i alla dess uppdrag och organ.
  • Betona vikten av kvinnors engagemang och aktiva deltagade i konfliktlösning, upphörande av ockupation, fredsbyggande, spridande av människorättskulturen och stöd för arbetet för kvinnors rättigheter.

Ni kan läsa hela uttalandet (engelsk översättning) här.