14-årsjubileum för resolution 1325

SoME Gavobevis 2023

31 oktober 2014

Idag, samma dag som resolution 1325 firar sin fjortonde födelsedag, tar vi tillfället i akt att offentliggöra ett gemensamt uttalande från 16 av våra partnerorganisationer i Mellanöster och Nordafrika. Det gemensamma uttlandet uppmanar till omedelbara åtgärder för att stoppa våldet i regionen, och till systematiska åtgärder för att stötta inklusivt fredsbyggande, demokrati och kvinnors rättigheter i Mellanöstern och Nordafrika.

Det gemensamma uttalandet skrevs under av civilsamhällesorganisationer och aktivister från Irak, Syrien, Libanon, Palestina, Jemen, Egypten och Libyen när de möttes i Istanbul 15-17 oktober för att diskutera kvinnors roll i konfliktförebyggande och -lösning samt lika deltagande i arbetet för fred och säkerhet.

Uttalandet uppmanar till:

  • Skydd för kvinnor från alla former av våld; inklusive sexuella trakasserier, kidnappning och slaveri.
  • Humanitär hjälp som innehåller rehabilitering, härbärgering och återuppbyggnad, som ska genomföras med ett genusperspektiv.
  • Ett slut på all straffrihet för våld mot kvinnor, särskilt för att föra sexualförbrytare inför rätta.
  • Mainstraming av ett perspektiv för jämlikhet mellan könen i FN:s strukturer samt i alla dess uppdrag och organ.
  • Betona vikten av kvinnors engagemang och aktiva deltagade i konfliktlösning, upphörande av ockupation, fredsbyggande, spridande av människorättskulturen och stöd för arbetet för kvinnors rättigheter.

Ni kan läsa hela uttalandet (engelsk översättning) här.

Du kanske också gillar...

Operation 1325 söker medarbetare 

Operation 1325 söker medarbetare 

Operation 1325 arbetar med frågor som rör kvinnor, fred och säkerhet. Vi söker en medarbetare till vårt kansli. Anställningen är på halvtid fram tills årsskiftet, med möjlighet till förlängning. Arbetet innebär uppföljning av pågående samarbetsprojekt i Palestina,...

Analys av Reformagendan för svenskt bistånd

Analys av Reformagendan för svenskt bistånd

I december 2023 presenterade Regeringen den nya Reformagendan för svenskt bistånd. Med ledorden ”frihet, egenmakt och hållbar tillväxt” introducerades en ny inriktning för det svenska biståndet. Den nya inriktningen markerar en tydlig förändring från ett bistånd som...

EU VAL 9 JUNI

EU VAL 9 JUNI

Den 9 juni är det val till Europaparlamentet, i Sverige. Detta är din möjlighet att göra din röst hörd för Sverige, EU och världen.  De senaste årens påfrestningar, såsom pandemin, konflikter och inflation, har påverkat kvinnor världen över. Samtidigt står vi...

Öppet brev till Tobias Billström

Öppet brev till Tobias Billström

I dagarna reser du i egenskap av Sveriges utrikesminister till Israel och Palestina. Resan är ett viktigt tillfälle för ministern att samtala med olika aktörer och att tydliggöra Sveriges ståndpunkter. Därför vill vi svenska organisationer med stort engagemang i den...