Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Publicerad: 05/02/2018

När jag träffade Juliet Were i december sa hon att postkonflikttrauman fortfarande idag, 30 år efter inbördeskriget, påverkar kvinnor i de ugandiska samhällen där hon arbetar med Isis-WICCE – Isis efter den egyptiska gudinnan av fred och värdighet och WICCE för kvinnors Internationellt tvärkulturella utbyte (Women International Cross-Cultural Exchange).

Efter flera år och många möten vittnade en respekterad kvinnlig ledare äntligen om de hälsoproblem som orsakats av kriget. Alla närvarande kvinnor, kollegor och vänner var chockade över att det kom ut efter så många år och så många möjligheter då många kvinnor redan offentligt vittnat om deras lidande. Fistula orsakar läckage av avföring eller urin och kan vara ett resultat av sexuellt våld. En kvinnlig överlevande finner sig själv osäker, luktandes, oförmögen att gå ut i det allmänna rummet, eller organisera sitt liv och arbeta för att försörja sina barn. De socioekonomiska konsekvenserna är enorma och överförs till både barn och barnbarn. Att ta en offentlig position, exempelvis som en vald representant, är mycket mindre sannolikt när man bär upplevelser av skam och skuld. Det är så pass stigmatiserat att vara överlevande av sexuellt eller könsbaserat våld att det tog den respekterade kvinnliga ledaren nästan ett decennium att tala ut för sina vänner och feministiska kollegor om sina upplevelser. 

I Uganda var Isis -WICCE en del av att inrätta ett så kallat Situationsrum. Våld har ofta utbrutit runt val, både under kampanjer när rivaliserande partier hindrats att nå sin valkrets samt på de faktiska valdagarna. Röstköp har rapporterats och väljare har hotats och slagits när de har motsatt sig ett visst parti i maktposition. Eftersom Isis-WICCE har erfarenhet av att arbeta för försoning, men också av att förebygga våld och väpnad konflikt, blev det naturligt att arbeta för att skapa säkra och demokratiska valprocesser där kvinnor har en aktiv roll och åtnjuter samma rättigheter som män.  

Situationsrummet utvecklades efter den nigerianska modellen och innehöll allmän information om hur fria och rättvisa val hålls samt hur och var man kan rapportera om detta hotas. En hotline upprättades och det fanns kvinnliga valobservatörer. Samarbeten med både internationella och nationella civilsamhällesorganisationer samt samarbete med statliga institutioner hindrade flera våldsutbrott. Kvinnor och allmänheten var således säkrare.

Ugandas nationella handlingsplan för 1325, kvinnor, fred och säkerhet antogs 2008 och landet hade en progressiv syn på kvinnor i det politiska ledarskapet och var ett av de första afrikanska länderna med en kvinnlig vicepresident. Däremot har Juliet Were och hennes kollegor en stor uppgift att skydda och främja kvinnors rättigheter i ett post-konfliktland, ärrat av trauma och bristande förtroende. Deras tillvägagångssätt av tvärkulturell dialog, läsning av tidiga varningar, med ett öra på marken och det andra örat högt upp i makten, kommer de att bringa mer säkerhet och rättvisa för kvinnor. Det var ett inspirerande möte med Juliet och jag kommer bära med mig hennes lärdom tillbaka till Stockholm, till vårt kontor, de nya praktikanterna, styrelsemedlemmarna för 2018, volontärer, publik, många internationella partnerskap och vår erfarna styrelse. Under 2018 fortsätter vi att arbeta och stödja kvinnor, fred och säkerhet!

Annika Schabbauer