1325 diskuterades i Almedalen

SoME Gavobevis 2023

11 juli 2008

Under Almedalsveckan arrangerade Operation 1325 ett seminarium där Sveriges handlingsplan för resolution 1325 diskuterades. Deltog gjorde Carin Jämtin (s) och Karin Enström (m).  Karin Enström menade att regeringen kommer att lyfta resolution 1325 som en prioriterad fråga under Sveriges ordförandeskap i EU.

När det gäller den svenska handlingsplanen är Enström osäker på vad som kommer att ske men nämner två alternativ.  Antingen skriver den borgerliga regeringen om handlingsplanen, eller så tas handlingsplanen bort och byts ut mot en strategi där genus mainstreamas i regeringens arbete med fred och säkerhet.

Carin Jämtin underströk vikten av att resolution 1325 tillkommit, då FN inte kan driva frågan utan resolutionen. Jämtin menar att det är viktigt att dessa lagar finns för att man i praktiken ska kunna genomföra det resolutionen kräver – fler kvinnor i fredsarbete.

1325-perspektiv för säkerhet under konflikt

Vikten av resolution 1325 belystes även på andra håll under veckan. Försvarshögskolan, Folke Bernadotteakademin och försvarsmakten anordnade seminariet ”Genusanalys och krig”, där bland annat Charlotte Isaksson, Gender Advisor inom Försvarsmakten deltog. Isaksson menade att gender är en väldigt viktig fråga som diskuteras, men att det ofta inte stämmer överens med verkligheten. Isaksson anser att man innan ett uppdrag måste förbereda sig ur ett genderperspektiv samt låta alla representanter i landet man arbetar med komma till tals, annars missas väldigt viktig information. Perspektivet 1325 samt den nya resolutionen 1820 måste tas med för att bidra med säkerhet i olika grupper under konflikt.

Civila samhället en viktig aktör

Under IKFF:s seminarium ”En ny säkerhetsstrategi för Europa?” som arrangerades tillsammans med Säkerhetspolitiska sommartorget framkom förslag på hur säkerhetsstrategin borde utvecklas, bland annat genom det civila samhällets deltagande. Sveriges möjlighet att under sitt ordförandeskap i EU påverka andra medlemsländer att anta handlingsplaner för resolution 1325 var också något som belystes.

Du kanske också gillar...

Analys av Reformagendan för svenskt bistånd

Analys av Reformagendan för svenskt bistånd

I december 2023 presenterade Regeringen den nya Reformagendan för svenskt bistånd. Med ledorden ”frihet, egenmakt och hållbar tillväxt” introducerades en ny inriktning för det svenska biståndet. Den nya inriktningen markerar en tydlig förändring från ett bistånd som...

EU VAL 9 JUNI

EU VAL 9 JUNI

Den 9 juni är det val till Europaparlamentet, i Sverige. Detta är din möjlighet att göra din röst hörd för Sverige, EU och världen.  De senaste årens påfrestningar, såsom pandemin, konflikter och inflation, har påverkat kvinnor världen över. Samtidigt står vi...

Öppet brev till Tobias Billström

Öppet brev till Tobias Billström

I dagarna reser du i egenskap av Sveriges utrikesminister till Israel och Palestina. Resan är ett viktigt tillfälle för ministern att samtala med olika aktörer och att tydliggöra Sveriges ståndpunkter. Därför vill vi svenska organisationer med stort engagemang i den...

Ge bort en meningsfull gåva på mors dag 

Ge bort en meningsfull gåva på mors dag 

Ge bort en meningsfull gåva på mors dag.  Operation 1325 har länge arbetat i Palestina tillsammans med kvinno- och fredsorganisationer som arbetar för fred och demokrati. Med ditt stöd kan vi fortsätta detta viktiga samarbete.  Just nu har vi ett pågående projekt...