Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Resolution 1325 är en viktig utgångspunkt i regeringens nya strategi för utvecklingssamarbetet i Demokratiska republiken Kongo för perioden 2009-2012.

Resolution 1325 är en viktig utgångspunkt i regeringens nya strategi för utvecklingssamarbetet i Demokratiska republiken Kongo för perioden 2009-2012. Förutom resolution 1325 lyfts ökad jämställdhet, kvinnors lika rättigheter och kvinnors inflytande i politik, säkerhet och utveckling fram som bärande principer.


Hälsa är, förutom det humanitära biståndet, ett av de prioriterade områdena i den nya strategin. Här ska regeringen fokusera på hur sexuellt våld kan förebyggas, hanteras och bekämpas i landet samt på hur den sexuella hälsan och de reproduktiva rättigheterna kan stärkas.

Lär mer här