Makt åt kvinnor i fredsprocesser

Kvinnoorganisationer i samverkan för att genomföra resolution 1325

alexandra.jpg

Alexandra Iriarte

Alexandra Iriarte är projektledare på Operation 1325 sedan mars 2016 och ansvarar för Medlingslabbet.