Makt åt kvinnor i fredsprocesser

Kvinnoorganisationer i samverkan för att genomföra resolution 1325

Nyheter

Operation 1325, våra svenska medlemsorganisationer samt våra internationella partners arbetar kontinuerligt med att informera, utbilda och skapa opinion om resolution 1325. På den här sidan presenterar vi projekt, konferenser och händelser som alla behandlar resolution 1325.
28
09

Rapport: Resolution 1325 och den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken

Nyheter

EUISS (EU Institute for Security Policy) presenterade 2006 en rapport som granskar hur FN:s resolution 1325 genomförs i den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken.

17
08

Rapport: Engendering Peace

Nyheter

Under hösten 2005 fattade FN:s generalförsamling och säkerhetsråd beslut om att upprätta en ny fredsbyggande kommission inom ramen för FN:s reformering.

21
06

Nationell handlingsplan för resolution 1325

Nyheter

Den 14 juni presenterade regeringen Sveriges handlingsplan för genomförandet av FN:s resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet.

12
04

Rapport från seminarium: Lever Sverige upp till FNs resolution 1325?

Nyheter

Hösten 2005 bjöd Operation 1325 in till ett seminarium i riksdagen för att uppmärksamma FNs resolution 1325.