Makt åt kvinnor i fredsprocesser

Kvinnoorganisationer i samverkan för att genomföra resolution 1325

Nyheter

Operation 1325, våra svenska medlemsorganisationer samt våra internationella partners arbetar kontinuerligt med att informera, utbilda och skapa opinion om resolution 1325. På den här sidan presenterar vi projekt, konferenser och händelser som alla behandlar resolution 1325.
14
05

Rwanda Defence Forces satsar på att öka kvinnors deltagande i fredsbyggande

Nyheter

”Hur kan FN:s resolution 1325 genomföras?
06
05

Operation 1325 skriver brev till Ban Ki-Moon och Carl Bildt

Nyheter

Som en del i sitt arbete med politisk påverkan har Operation 1325 i vår formulerat brev med frågor, uppmaningar och krav angående FN:s resolution 1325:2000 som adresserats

05
05

Information om rekrytering

Nyheter

Operation 1325 tackar för alla ansökningar som har inkommit till de tjänster som utlystes i februari!

17
04

Kvinnors perspektiv i fokus på seminarium i riksdagen

Nyheter
I början av mars hade fjorton kvinnliga fredsarbetare från Israel och Palestina en veckolång konferens i Sverige för att tala om fred och informera om konflikten i Mellanöst
25
02

Seminarium i Riksdagen 5 mars

Nyheter

Operation 1325 inbjuder medlemsorganisationer till ett seminarium i andra kammarsalen i Riksdagen onsdagen den 5 mars kl 15-17.

18
02

Angola presenterar initiativ för att få fler kvinnor att rösta

Nyheter

I Angola vill det regerande partiets kvinnoförbund genomföra en valförberedande utbildning som vänder sig till kvinnor i det egna förbundet och på landsbygden.

18
02

Resolution 1325 viktig för genusarbetet i FN:s fredsbevarande uppdrag

Nyheter

I alla FN:s fredsbevarande uppdrag är det numera obligatoriskt med en genusenhet. Det är en utveckling som möjliggjorts med resolution 1325.

18
02

6 mars - 14 berättelser kommer till Sverige

Nyheter

Bor du i Umeå, Uppsala, Stockholm, Malmö eller Lund?

18
02

Fredssamtalen i Uganda fortskrider utan kvinnors perspektiv

Nyheter

CARE menar att kvinnors perspektiv och intressen saknas i de fredsavtal som hittills har slutits mellan regeringen i Uganda och rebellgruppen LRA.