Makt åt kvinnor i fredsprocesser

Kvinnoorganisationer i samverkan för att genomföra resolution 1325

Nyheter

16
11

Snedfördelning av resurser underminerar kvinnors mänskliga rättigheter

Nyheter
Det var en av slutsatserna från toppmötet i New York där kvinnor från hela världen samlades för att identifiera hur kvinnor i ledande position tillsammans kan &oum
08
11

"Staten och civilsamhället måste samarbeta"

Nyheter

"Utan samarbete på nationell nivå så kommer resolution 1325 aldrig att förverkligas".

31
10

Kvinnor saknas i fredsförhandlingar

Nyheter

"Kvinnor måste synliggöras, lyftas fram och involveras i alla formella fredsprocesser".

11
10

Kenyanskt lagförslag om ökad kvinnorepresentation floppade

Nyheter
I Kenya debatterades i augusti i år ett förslag till en ändring i konstitutionen som skulle skapa 50 nya platser i parlamentet, avsedda för kvinnor.
11
10

Condolezza Rice uppmanar till fler kvinnor inom FN

Nyheter

I ett möte som samlade framstående kvinnliga ministrar, diplomater och lagstiftare, lett av USAs utrikesminister Condolezza Rice, uppmandes FN att utse fler kvinnor på höga

11
10

Jämställdhetsplan motsätts i södra Afrika

Nyheter

Nyligen blev undertecknandet av en handlingsplan för jämställd utveckling uppskjuten eftersom vissa av de länder som skulle skriva på plötsligt inte ville förb

11
10

Aktivt jämställdhetsarbete i afrikansk samarbetsorganisation

Nyheter

Som en del i den afrikanska utvecklingsorganisationen NEPADs verksamhet mäts de framsteg för demokrati som görs i medlemsländerna .

10
10

Kvinnor underrepresenterade i Nepals fredsprocess

Nyheter
Dr. Anne-Marie Goetz från UNIFEM berättar i en intervju för Nepalnews om Nepals arbete relaterat till resolution 1325:2000.
17
09

Seminarium: Vad har fred och säkerhet med kön att göra?

Nyheter

Tillsammans med professor Maud Eduards medverkade Operation 1325 i ett seminarium vid Stockholms universitet som diskuterade vad fred och säkerhet har med kön att göra.

24
08

Fokus på genus och fredsarbete i Almedalen

Nyheter

Som ett led i arbetet med att sprida kunskap och information till allmänhet och folkvalda medverkade Operation 1325 under årets Almedalsvecka med både välbesökt bokbord