Makt åt kvinnor i fredsprocesser

Kvinnoorganisationer i samverkan för att genomföra resolution 1325

Operation 1325 är en paraplyorganisation grundad av flera svenska kvinno- och fredsorganisationer. Genom information och utbildning, i Sverige och internationellt, arbetar organisationen för att öka kvinnors inflytande i fredsprocesser och i konfliktlösning. Operation 1325 förordar, informerar, utbildar och skapar plattformar för debatt och dialog för att påverka beslutsfattare, det civila samhället och allmänheten med syftet att implementera FNs Resolution 1325.

08
03
8emarsbefunky-collage_166-920x480.jpg

Kvinnor behövs för varaktig fred

Debattartiklar

Kvinnor är mer effektiva när det gäller fredsprocesser än vad män är.

24
02

Debattartikel: Sverige – backa upp politisk vilja med SRHR-pengar!

Debattartiklar

Läs debattartickeln kring Trups återinförande av Global Gag Rule skriven av oss til

07
02

A Dawn of Equality

Nyheter

Uppsatsen A Dawn of Equality: Women in peace-building and development in Timor-Leste är skriven av Mia Phil och behandlar "kvinnors roll i fredsbyggande och politiskt beslutsfat

Organisationerna bakom Operation 1325