Makt åt kvinnor i fredsprocesser

Kvinnoorganisationer i samverkan för att genomföra resolution 1325

Operation 1325 är en paraplyorganisation grundad av flera svenska kvinno- och fredsorganisationer. Genom information och utbildning, i Sverige och internationellt, arbetar organisationen för att öka kvinnors inflytande i fredsprocesser och i konfliktlösning. Operation 1325 förordar, informerar, utbildar och skapar plattformar för debatt och dialog för att påverka beslutsfattare, det civila samhället och allmänheten med syftet att implementera FNs Resolution 1325.

overview.jpg

Medlingslabbet

Även om Resolution 1325 har varit betydelsefullt, utesluts kvinnor alltjämt från maktprocesser som fredssamtal och förhandlingar.

19
04

Äntligen dags för årets andra uppsatslunch!

Nyheter

Nu drar vi äntligen igång med åre

Organisationerna bakom Operation 1325